Dark Light

Chế tạo Robot tránh vật cản – Hướng dẫn chi tiết

Các linh kiện cần thiết để làm Robot tránh vật cản Tên linh kiện Link đặt mua Khung Robot https://arduinokit.vn/khung-xe-robot Mạch Arduino UNO https://arduinokit.vn/arduino-uno-r3-ch340-cap-nap Motor Shield https://arduinokit.vn/arduino-motor-shield-l293d SG90 Servo https://arduinokit.vn/dong-co-rc-servo-sg90

Read More
Leave a comment

SHOPPING CART

close